inbeeld

A3 Meerjarenplan Cultuureducatie

In samenwerking met TNO-Consultants is een kwaliteitsinstrument ontwikkeld, waarmee schoolbesturen beleid en uitvoering van cultuureducatie op inzichtelijke wijze met elkaar kunnen verbinden. Met deze aanpak kunnen schoolbesturen en afgeleiden op schoolniveau en groepsniveau hun visie op cultuureducatie ontwikkelen en verankeren in hun strategisch beleidsplan en de schoolplannen. 

Download het A3 door op onderstaande foto te klikken. 


 
nieuws_foto

Leuk! delen