inbeeld

Werkplaats

Sint Martinus Gronsveld: Dans je Frans

Idee/Vraag:
Kennismaking met de buurtaal Frans door dans.

Groep(en)
groep 1,groep 2,groep 3,groep 4,groep 5,groep 6,groep 7,groep 8

In te zetten in
Taal/lezen

Leergebied(en)
dans,muziek

Omschrijving
Hoe kun je een kennismaking met de buurtaal Frans combineren met dans? Op die vraag proberen leerkrachten van de Martinusschool in Gronsveld en de professionele dansgroep Sally een antwoord te vinden. Uitgaande van voorbeelden waarbij rekenen en taal met dans worden gecombineerd, gaan wij voorbeelden ontwikkelen hoe je die combinatie voor Frans en dans kunt maken. Ons eindproduct is bruikbaar voor andere scholen.

Onderzoeker
Derk Sassen



Blog

Geplaatst door Datum
BS Sint Martinus 15-12-2016 18:11:48
image Afsluiting van het project met een danspresentatie voor ouders, grootouders, vrienden en bekenden.
BS Sint Martinus 17-11-2016 20:59:02
Samenvatting

Kan een basis van de Franse taal binnen de basisschool geleerd worden in combinatie met muziek en dans?

Op die vraag proberen leerkrachten van de Martinusschool in Gronsveld en dansgezelschap project Sally Maastricht een antwoord te vinden. Uitgaande van voorbeelden waarbij rekenen en taal met dans worden gecombineerd, gaan wij voorbeelden ontwikkelen hoe je die combinatie voor Frans en dans kunt maken.
Omdat de oorspronkelijke vraagstelling na wat personeelswisselingen te algemeen geformuleerd bleek, hebben we in overleg met onze Sien-co÷rdinator de vraagstelling toegespitst op het ontwerpen en testen van een pilot met het hoofdthema school en een viertal subthema???s voor een alternatieve aanpak voor vroeg Frans in combinatie met dans - we hebben er intussen 3 geŘpload. Die vraagstelling hebben we kunnen in de loop van het project in een wisselwerking tussen testen en aanpassen beantwoord.

Rollen
De rollen waren niet altijd even duidelijk. Dansgezelschap project Sally Maastricht is de motor achter het project en de school heeft aangegeven welke wensen er waren en er is breed met alle leerkrachten gecommuniceerd over de uitvoering van het 1e deelthema Tijdens de opstart van dit deelthema liepen leerkrachten tegen veel vragen aan, de afstand is dan vrij groot, daardoor vraagt de co÷rdinatie meer aandacht dan voorzien. Na de opstart, iets later dan gepland, liep alles goed en was het overleg zeer prettig en inspirerend. De uitvoerfase verdient nog meer begeleiding naar de leerkrachten. Leerkrachten zijn enthousiast aan de slag met proeflessen van de eerste deelthema???s. De rol van de onderzoeker hadden we vooraf nog duidelijker moeten verwoorden, zodat helderder was, wie wat ging doen.

Ons resultaat
Een theoretische achtergrond van het project die ingaat op waarom vroeg Frans in combinatie met dans een goede combinatie is. Daarnaast zijn er filmpjes van proeflessen beschikbaar en uitgewerkte lesbrieven over 3 thema???s incl. muziek en video instructie. Niet te ontbreken is een woordenlijst voor vroeg Frans waarmee je direct aan de slag kunt. De totaal-handleiding met dansinstructie en muziek komt binnenkort digitaal beschikbaar en bruikbaar voor alle scholen die dit willen uitproberen.
BS Sint Martinus 09-10-2016 15:02:01
Op donderdag 7 oktober jl. was de kick off van het thema school. De lesbrieven voor de subthema???s vindt u in de documentatie. Mevrouw Riet Steffan, expertisecentrum buurtaalonderwijs van het EP-Nuffic, was aanwezig bij de kick off.
BS Sint Martinus 24-06-2016 13:21:53
Op onze blog kan je ook video's bekijken.http://derksassen.blogspot.nl
BS Sint Martinus 22-06-2016 16:19:28
image Vandaag hebben we de try out afgesloten met de introductie van het thema school en 2 korte leseenheden over een tweetal subthema's. De leerlingen hadden er weer erg veel plezier in en (naar verwachting) veel onthouden.

Informatie school

Naam
BS Sint Martinus

Type
school

Adres
Gronsvelder Kerkplein
6247CM Gronsveld

Contactpersoon
Bs Sint Martinus Bischoff
sintmartinus@kom-leren.nl
0434087180

Leuk! delen