Over Sien

De Limburgse leergemeenschap voor cultuureducatie van 23 onderwijsstichtingen waarbij samenwerken, kennis delen, impuls geven aan vernieuwing en initiatieven verbinden centraal staat

Wie is SIEN?

De volgende onderwijsstichtingen vormen samen de kern van SIEN. Samen vormen zij een netwerk van bestuurders, leerkrachten en leerlingen: Akkoord!-po, Dynamiek Scholengroep, Eduquaat, Invitare Openbaar Onderwijs, Kom Leren, Kerobei, Kindante, Meerderweert, Prisma, Fortior, SKO Maasdal, Lijn83, SPOLT, SPO Venray, Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel, Martinussschool, Swalm en Roer, De Wijnberg en Mikado Gennep.

Wat is SIEN?

23 onderwijsinstellingen, 360 scholen, 3600 leraren en 73.000 leerlingen: dat is SIEN. Wij zijn de Limburgse leergemeenschap voor cultuureducatie in het basisonderwijs en hebben als doel om cultuureducatie terug te brengen in het hart van ons onderwijs.

Dat cultuur in de klas van groot belang is, zal iedereen die met onderwijs te maken heeft erkennen. Maar hoe dan precies? Hoe kan je als school een duurzame plek inruimen voor cultuur in je onderwijsaanbod? En hoe kan je het volledige potentieel van cultuur als onderwijsmiddel inzetten?

Wij staan voor onderwijsinnovatie en krachtenbundeling. Er is ontzettend veel mogelijk op het gebied van cultuureducatie, en samen staan we sterk. Onze leergemeenschap richt zich op onderwijsprofessionals, zowel bestuurders als docenten.

Onderwijsprofessionals onder elkaar dus. Via SIEN kunnen zij elkaar inspireren en kennis delen. Hoe kan je taalonderwijs verrijken met rap? Waarom geen dans inzetten bij rekenonderwijs? En hoe kan je de directe omgeving van je school inzetten om je geschiedenis onderwijs te versterken? Zomaar wat vragen die je met collega’s onder elkaar kan uitwisselen.

Om antwoorden te vinden op vragen als deze, om elkaar te versterken en te inspireren en ook om concrete voorbeelden en tools te bieden voor cultuur in de klas, is in 2004 Scholen In Een Netwerkopgericht. SIEN dus. In 2018 hebben we onszelf opnieuw uitgevonden: het is tijd voor SIEN 2.0.

De komende jaren ligt onze focus op drie thema’s: cultuureducatie, de ontwikkeling van het curriculum Onderwijs #2032 en tenslotte het zoeken naar een verbinding tussen cultuureducatie en wetenschap en techniek.

 

Lees hier de privacyverklaring van SIEN

Wat doet SIEN?

SIEN maakt kennisdeling mogelijk door de netwerken Onderwijsnetwerk, Netwerk Cultuur Coördinatoren, Netwerk ICC-trainers, Kenniskring Zuid en Cultuurbegeleiders te faciliteren

SIEN brengt een overzicht van de culturele partners in Limburg in kaart

SIEN onderhoudt de SIEN Academie, een online platform over praktijk en beleid van cultuureducatie: voor docenten, ICC’ers en bestuurders

SIEN stelt BinK beschikbaar: een online volgsysteem wat helpt bij het borgen van cultuureducatie op school of in de klas

SIEN beheert deze website, een wegwijzer voor cultuureducatie die leden van SIEN op weg kan helpen om aan de slag te gaan met cultuureducatie, op basis van vraaggericht werken.

SIEN onderhoudt en deelt niet alleen de opbrengsten van het Programma Cultuureducatiemet Kwaliteit, maar ook lopende ontwikkelingen en inspirerende activiteiten op scholen.

 

Geschiedenis

Waar komt SIEN vandaan?

SIEN heeft een rijke geschiedenis. Wat in 2004 begon als een groep schoolbesturen die tijdens een werkconferentie afspraken om meer samen te werken, ontwikkelde zich anno 2018 tot een kennisgemeenschap van 23 onderwijsinstellingen, 360 scholen, 3600 leraren en 73.000 leerlingen die samenwerkt en kennis deelt. In de tussentijd vormde zich het Platform cultuureducatie PO Limburg, werden Manifesten geschreven en werd veel experiment mogelijk gemaakt middels het programma CMK in Limburg. Bekijk hier een overzicht van SIEN door de jaren heen.