De Sprong & Sjtadssjool: Tafelmanieren

De Sprong, OBS De Sjtadssjool

Idee/Vraag:
Voor alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van De Sprong & de Sjtadssjool blijkt het erg lastig om tafeltjes te automatiseren. Als de tafeltjes geautomatiseerd zijn, zijn ze ‘bekend’ en hoeft een kind er niet meer lang over na te denken. De vraag is of muziek en dans kunnen helpen om het automatiseren van de tafeltjes van 7, 8 en 9 te verbeteren? Hoe maak je iets saais als rekenen met behulp van cultuureducatie leuk en interessant? En hoe ontwikkel je een andere aanpak om kinderen te leren automatiseren/rekenen?

Leergebied(en)
rekenen,kunstzinnige oriëntatie

Omschrijving
Het valt op dat veel leerlingen de antwoorden op sommige tafelsommen niet paraat hebben en veel tijd nodig hebben om complexe vermenigvuldigen uit te rekenen. Voor het vlot leren rekenen en toepassen van rekenvaardigheden is dit een probleem. Om het automatiseringsproces vanuit de basis goed op te bouwen is het nodig dat kinderen allereerst begrip ontwikkelen door een context te plaatsen bij de tafelsommen. Iets waar je aan terug kunt denken, waar je een beeld, gevoel of herinnering bij kunt oproepen.

In dit project is er voor gekozen om de leerlingen van groep 5 & 6 zowel een muzikale, een bewegende (dans) als een beeldende (tekenen) context van de tafeltjes van 7, 8 en 9 te laten beleven. Tijdens deze co-creatie is een Tafelmanierenboekje ontwikkeld waarin handvaten in de vorm van korte activiteiten en werkvormen staat vanuit de 3 verschillende disciplines, die in de klas makkelijk uit te voeren zijn door de leerkrachten zelf.

Resultaat
Het project leidt tot een verbetering van de kennis van de tafels 7,8 en 9. Het is de bedoeling dat de leerlingen ze beter kunnen onthouden en snel het goede antwoord paraat hebben. Daarnaast snappen ze beter hoe de tafels werken en waar ze voor dienen. Voor de leerkrachten ligt er aan het eind van het project een handleiding met handvatten om zelf in de klas aan de slag te kunnen met de moeilijkere tafeltjes.

Downloads

Groep(en)

groep 5, groep 6, groep 7, groep 8

Informatie school

De Sprong
In de Pollack 3
6438 GG Oirsbeek
Contactpersoon
Claudia Kattenberg
c.kattenberg@basisschool-oirsbeek.nl
046-4421825

Informatie school

OBS De Sjtadssjool
Vastradastraat 2
6137 AM Sittard
Contactpersoon
Mark Renneberg
m.renneberg@sjtadssjool.nl
046-4515916

Evaluaties

tip

Er is een video gemaakt van de samenwerking van alle culturele experts: https://youtu.be/wiis419iv1M